Rute Perjalanan untuk Bertemu Tuhan

Rute Perjalanan untuk Bertemu Tuhan

Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta lengkap dengan semua isinya jika Ia tidak mencintai makhluknya. Begitu pula Kita sebagai makhluk ciptaanNya juga harus selalu bersyukur atas semua rahmatNya. Ciri dari cinta adalah hati yang selalu rindu untuk bertemu. Sama halnya cintanya Kita kepada Allah, maka timbul rasa rindu untuk bertemu dengannya. Di al quran disebutkan ada 2 rute perjalanan untuk bertemu dengan Allah dengan cara yang baik.

Qul ing kuntum tuḥibbụnallāha fattabi’ụnī yuḥbibkumullāhu wa yagfir lakum żunụbakum, wallāhu gafụrur raḥīm (Q.S Ali Imron : 31)

Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

 

fa mang kāna yarjụ liqā`a rabbihī falya’mal ‘amalan ṣāliḥaw wa lā yusyrik bi’ibādati rabbihī aḥadā (Q.S Al Kahfi : 110)

Barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.”

About Miftakhur Riza

Pembelajar masa silam, Petarung masa sekarang, Penyiap masa depan

View all posts by Miftakhur Riza

Leave a Reply

Your email address will not be published.